فارسی | English

خط مشی HSE

خط مشی کیفیت ایمنی و بهداشت حرفه­ای شغلی و زیست محیطی

شرکت کیان معدن پارس با تکیه بر سوابق و قابلیت­ های مدیریتی، فنی مهندسی، تأمین تجهیزات و ماشین آلات صنعتی مرتبط، مدیریت و نظارت برساخت و نصب و راه اندازی پروژه ­ها، همچنین ارائه خدمات آزمایشگاهی شیمی و کانه ­آرایی و مطالعات و امکان سنجی میکروسکوپی در پی برآوردن نیازها و انتظارات کارفرما یا در قالب مسئولیت­ های حرفه­ ای می­باشد.

شرکت کیان معدن پارس رعایت مدیریت کیفیت، اصول ایمنی بهداشت حرفه­ ای شغلی و زیست محیطی را به صورت اجزای یک سیستم یکپارچه دیده و خود را متعهد به اجرا و گسترش و اشاعه الزامات این سیستم­ ها با بهره­ گیری از مشارکت کارکنان، مدیران و کلیه ذینفعان در محدوده کاری خود می­داند.

 

بدین منظور شرکت کیان معدن پارس تحقق اهداف ذیل را سرلوحه کار خود قرار می­دهد:

  • رعایت الزامات سیستم مدیریت یکپارچه، ایمنی و بهداشت حرفه­ ای شغلی و محیط زیست
  • ایجاد محیط کاری ایمن و سالم و همچنین محافظت از محیط زیست
  • رعایت کیفیت در ارائه کلیه خدمات طراحی، تدوین و استقرار سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه­ ای
  • آموزش و آشنا نمودن کارکنان، مدیران، پیمانکاران و کلیه ذینفعان با الزامات سیستم­های فوق و الزام به رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه ­ای
  • رعایت قوانین و مقررات ملی و استاندارد­های کارفرما در ارتباط با ایمنی و بهداشت حرفه­ ای
  • شناسایی خطرات کار و تلاش برای حفظ و ارتقاء سلامت کارکنان و به حداقل رساندن احتمال وقوع این خطرات
  • شناسایی کلیه جنبه­ های زیست محیطی فعالیت­ها و تلاش برای به حداقل رساندن اثرات سوء زیست محیطی
  • ثبت، بررسی و تحقیق در مورد حوادث و شبه حوادث و علل آن با هدف حذف و کاهش حوادث ناشی ازکار و همچنین به حداقل رساندن احتمال وقوع این حوادث
  • استقرار، بازنگری و بهبود عملکرد ایمنی و بهداشت حرفه ­ای و حرکت به سوی مدیریت کیفیت فراگیر

 

شرکت کیان معدن پارس جهت نیل به اهداف و اصول فوق، ضمن استقرار سیستم­های مدیریت کیفیت (ISO 9001:2008) مدیریت زیست محیطی (ISO 14001:2007) و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ­ای (OHSAS 18001:2004) در سازمان جهت کسب اعتماد و رضایت تمامی ذینفعان گام برداشته و خود را متعهد به رعایت الزامات آن­ها با بهره­ گیری از مشارکت همه جانبه کارکنان، مدیران، پیمانکاران و کلیه ذینفعان جهت بهبود مستمر فرآیندهای شرکت و نیز درک و اجرای این خط مشی در کلیه سطوح سازمان می­داند.