فارسی | English

محیط زیست

شرکت کیان معدن پارس در راستای حفاظت از  محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار و رعایت الزامات استاندارد ISO14001-2004، قوانین و مقررات ملی و بین المللی محیط زیستی اقداماتی را به­ شرح ذیل در دست اقدام دارد:

 

  • انجام ممیزی دوره ­ای، پایش و بازرسی محیط­ زیستی از سازمان، جمع آوری و تفکیک زباله، جمع آوری پساب آزمایشگاهی در صورت مخاطره آمیز بودن آن
  • شناسایی و ارزیابی جنبه­ ها و پیامد­های محیط زیستی مرتبط با فرآیند­های جاری در سازمان و پیگیری جهت حذف یا کاهش و کنترل آن­ها
  • تهیه، تدوین، بازنگری و جاری سازی دستورالعمل­ ها و روش­های اجرایی محیط زیستی بر اساس آخرین استانداردها
  • تهیه چک لیست­ های ممیزی سیستم مدیریت محیط زیست براساس استاندارد ISO14001-2004 و انجام ممیزی­ های سالیانه و مراقبتی
  •  ارتقاء دانش و فرهنگ حفاظت از محیط زیست در بین کارکنان از طریق برگزاری دوره­ها، انتقال و ارسال پیامها و اطلاعات محیط زیستی از طریق پوستر و اطلاعیه­ های محیط زیستی
  • نظارت و پیگیری  بر حسن اجرای جمع آوری، حمل و دفع انواع پسماند و پساب­های تولیدی درسازمان مطابق قوانین ملی و دستورالعمل­ های محیط زیستی
  •   پایش و اندازه­ گیری زیست محیطی نور، صدا و  پساب تولیدی توسط تامین کننده خارج از شرکت به صورت سالیانه