فارسی | English

آزمایشگاهی

مطالعات در مقیاس آزمایشگاهی

1- کانه‌آرایی مس

1-1- انجام مطالعات کانه‌آرایی کانسنگ مس چهل کوره (کارفرما: شرکت مهندسین مشاور کاوشگران– بهمن 85 تا اردیبهشت 86)

1-2- انجام مطالعات کانه‌آرایی کانسنگ مس علی‌آباد به روش فلوتاسیون و لیچینگ (کارفرما: شرکت مهندسین مشاور کاوشگران – مهر 86 تا آذر 86)

1-3- انجام مطالعات کانه‌آرایی و تیپ‌بندی 52 تیپ از نمونه‌های معدن مس سرچشمه (کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران- آذر 86 تا آذر 87)

1-4- انجام مطالعات کانه‌آرایی کانسنگ مس ایجو (کارفرما: شرکت مهندسین مشاوره‌ای پارس اولنگ- آذر 88 تا اسفند 88)

1-5- انجام مطالعات کانه‌آرایی کانسنگ مس چاه فیروزه (کارفرما: شرکت مهندسین مشاوره‌ای پارس اولنگ- بهمن 88 تا اردیبهشت 89)

1-6- انجام مطالعات کانه‌آرایی کانسنگ مس مسجد داغی (کارفرما: شرکت مهندسین مشاور کاوشگران- زمستان 89)

1-7- انجام مطالعات کانه‌آرایی کانسنگ مس، مولیبدن نوچون (کارفرما: شرکت مهندسین مشاور کاوشگران- زمستان 89)

1-8- انجام مطالعات کانه‌آرایی کانسنگ مس، طلای چاه مسی (کارفرما: شرکت مهندسین مشاوره‌ای پارس اولنگ- فروردین 90)

1-9- انجام مطالعات کانه‌آرایی کانسنگ مس سولفورۀ معدن تخت گنبد سیرجان (کارفرما شرکت مس تخت گنبد سیرجان- دی 90 تا آبان 91)

1-10- انجام مطالعات کانه‌آرایی کانسنگ مس اکسیدۀ معدن تخت گنبد سیرجان به روش فلوتاسیون و لیچینگ (کارفرما: شرکت مس تخت گنبد سیرجان- دی 90 تا آبان 91)

1-11- انجام مطالعات کانه‌آرایی کانسنگ مس درآلو به روش فلوتاسیون و لیچینگ (کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران- مهر 90 تا مهر 91)

1-12- انجام مطالعات کانه‌آرایی مس سرباره (کارفرما: ذوب فلزات فجر- بهار 92)

 

2- کانه‌آرایی سرب و روی

2-1- بازیابی سرب از باطله‌های معدن آهنگران به منظور طراحی کارخانه (کارفرما: کانه‌آرایی آریا- اسفند 84)

2-2- انجام مطالعات کانه‌آرایی سرب معدن انگوران به روش فلوتاسیون در مقیاس آزمایشگاهی به منظور طراحی کارخانه (کارفرما: فرآوری کیان بروجن- فروردین 86)

2-3- بازیابی سرب از باطله‌های کارخانه‌های تولید شمش روی زنجان (کارفرما: شرکت معادن سرمک و کیان معدن پارس- 86)

2-4- انجام مطالعات کانه‌آرایی سرب، روی و نقره ندوشن به روش فلوتاسیون (کارفرما: شرکت مهندسین مشاور کاوشگران- زمستان 89)

2-5- بررسی امکان تغلیظ باطله‌های قدیمی معدن سرب چاه‌گز به روش فلوتاسیون (کارفرما: شرکت کیان معدن پارس- پاییز و زمستان 90)

2-6- انجام مطالعات کانه‌آرایی سرب سرباره به روش فلوتاسیون و ثقلی (کارفرما: ذوب فلزات فجر- 90 تا 91)

2-7- بازیابی سرب از باطله‌های کارخانۀ کیان کانسار تهران به روش فلوتاسیون و ثقلی (کارفرما: ذوب فلزات فجر- 91 و 92)

2-8- انجام آزمایش‌های لیچینگ بر روی باطله‌های فلوتاسیون سرب سرباره (کارفرما: شرکت کیان کانسار تهران- تابستان و پاییز 92)

 

 

3- کانه‌آرایی آهن

3-1- انجام مطالعات کانه‌آرایی سنگ آهن اسفندیار (کارفرما: شرکت آریا معدن پارس- تیر 87 تا شهریور 87)

3-2- انجام مطالعات کانه‌آرایی سنگ آهن ندوشان (کارفرما: شرکت آریا معدن پارس- آذر 87 تا اسفند 87)

3-3- انجام مطالعات کانه‌آرایی آنومالی A و زون‌های 1، 2، 3 و 4 سنگ آهن معدن دردوی از مجموعۀ معادن سنگان به روش مغناطیسی و فلوتاسیون (کارفرما: شرکت معدنکاو- مهر 88 تا آذر 88)

3-4- انجام مطالعات کانه‌آرایی سنگ‌آهن باباعلی و گلالی (کارفرما: شرکت آینده‌سازان فولاد البرز- تیر ماه 89)

3-5- انجام مطالعات کانه‌آرایی سنگ‌آهن (کارفرما: معدن اسمالون- فروردین 90)

3-6- انجام مطالعات کانه‌آرایی لجن‌ کنورتور کارخانه به روش فلوتاسیون و مغناطیسی (کارفرما: ذوب‌آهن اصفهان- تابستان و پاییز 91)

3-7- انجام مطالعات کانه‌آرایی لجن‌ آگلومره کارخانه به روش فلوتاسیون و مغناطیسی (کارفرما: ذوب‌آهن اصفهان- تابستان و پاییز 92)

3-8- انجام مطالعات کانه‌آرایی کانسنگ هماتیتی معدن دوشاخ به روش فلوتاسیون و مغناطیسی (کارفرما: شرکت کیان معدن پارس- پاییز 92)

 

4- سایر

4-1- انجام مطالعات کانه‌آرایی نمونه‌های گرافیت معدن ده‌نو ازنا (کارفرما: معدن گستر نظری-84)

4-2- کاهش خاکستر قیرهای طبیعی (ژیلسونیت) چهار معدن در ایلام (کارفرما: شرکت معادن سرمک- 84)

4-3- انجام آزمایش‌های کانه‌آرایی نمونه‌های طلا (کارفرما: شرکت پویا زکان آق‌دره- اسفند 84)

4-4- مطالعات امکان سنجی جدایش سیلیس از کانسارهای منگنز شرق استان فارس (کارفرما: شرکت مهندسین مشاور کاوشگران- اردیبهشت 86 تا تیر 86)

4-5- انجام آزمایش‌های فلوتاسیون بر روی نمونه‌های فلدسپات چغایی همدان (کارفرما: شرکت معدنکاو- زمستان 87)

4-6- انجام مطالعات کانه‌آرایی نمونه‌های کک به روش فلوتاسیون و سنگ‌جوری (کارفرما: ذوب آهن اصفهان- تابستان و پاییز 92)

4-7- انجام مطالعات کانه‌آرایی نمونه‌های زغال به روش ثقلی و فلوتاسیون (کارفرما: شرکت معادن خاور- زمستان 92)

 

5- آبگیری

5-1- انجام آزمایش‌‌ها مربوط به طراحی فیلتر و تیکنر کارخانه (کارفرما: کانه‌آرایی آریا زنجان- اسفند 84)

5-2- انجام آزمایش‌‌ها مربوط به طراحی فیلتر و تیکنر کارخانه (کارفرما: فرآوری کیان بروجن- فروردین 86)

5-3- انجام آزمایش‌‌ها مربوط به طراحی فیلتر و تیکنر برای آبگیری لجن کنورتور کارخانه (کارفرما: ذوب‌آهن اصفهان- پاییز و زمستان 91)