فارسی | English

مطالعات پایلوت

1- کانه‌آرایی مس

1-1- انجام مطالعات کانه‌آرایی و تیپ‌بندی 52 تیپ از نمونه‌های معدن مس سرچشمه در مقیاس آزمایشگاهی و انجام آزمایش‌های فلوتاسیون بر روی 3 تیپ منتجه در مقیاس پایلوت (کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران- آذر 86 تا آذر 87)

1-2- انجام مطالعات کانه‌آرایی کانسنگ مس سولفورۀ معدن تخت گنبد سیرجان (کارفرما: شرکت مس تخت گنبد سیرجان- دی 90 تا آبان 91)

1-3- انجام مطالعات کانه‌آرایی مس سرباره (کارفرما: ذوب فلزات فجر- بهار 92)

 

2- کانه‌آرایی سرب و روی

2-1- انجام مطالعات پایلوت باطله‌های سرب و روی معدن انگوران (کارفرما: شرکت فرآوری کیان بروجن- 88)

2-2- انجام مطالعات کانه‌آرایی سرب سرباره به روش فلوتاسیون و ثقلی (کارفرما: ذوب فلزات فجر- 90 تا 91)

2-3- بازیابی سرب از باطله‌های کارخانۀ کیان کانسار تهران به روش فلوتاسیون و ثقلی (کارفرما: ذوب فلزات فجر- 91 و 92)

 

3- کانه‌آرایی آهن

3-1- انجام مطالعات کانه‌آرایی آنومالی A سنگ آهن معدن دردوی از مجموعۀ معادن سنگان به روش مغناطیسی و فلوتاسیون (کارفرما: شرکت معدنکاو- مهر 88 تا آذر 88)

3-2- انجام مطالعات کانه‌آرایی سنگ آهن باباعلی و گلالی (کارفرما: شرکت آینده‌سازان فولاد البرز- تیر ماه 89)

 

4- سایر

4-1- انجام مطالعات کانه‌آرایی نمونه‌های گرافیت معدن ده‌نو ازنا (کارفرما: معدن گستر نظری-84)

4-2- انجام آزمایش‌های فلوتاسیون بر روی نمونه‌های فلدسپات چغایی همدان (کارفرما: شرکت معدنکاو- زمستان 87)

 

5- آبگیری

5-1- انجام آزمایش‌‌های مربوط به طراحی فیلتر و تیکنر برای آبگیری لجن کنورتور کارخانۀ ذوب‌آهن اصفهان (کارفرما ذوب‌آهن اصفهان- پاییز و زمستان 91)

قیمت طلا