فارسی | English

کنترل پروژه

 با درک دقیق از شرایط  پروژه های  معدنی، ساخت کارخانه های فرآوری و غیره درکشور ، با تمرکز بر نگرانیهای کارفرمایان و  مشکلات  پیمانکاران و مدیران پروژه های این صنعت و با توجه به اینکه در بسیاری از پروژه ها به دلایل مختلف از جمله  عدم توجیه اقتصادی به دلایل  تنگناهای مالی، هزینه های بالاسری بالای استفاده از نیروی تمام وقت ، استفاده از خدمات کنترل پروژه غیر ممکن است.

کنترل پروژه با هدف افزایش بازدهی و کاهش زمان اجرا و هزینه های پروژه  متناسب  با سطوح مختلف کاری متناسب با بودجه  تخصیص  داده شده  توسط  کارفرما خدمات مورد نظر وی را ارائه می نماید.

 

 واحد برنامه ریزی

این واحد پس از اخذ برنامه و دستورات کلی از مدیریت پروژه و تنظیم دستورالعمل برنامه ریزی و کنترل پروژه، تعیین توالی و توازی فعالیتهای لازم را برای اجرای پروژه با در نظر گرفتن زمان مورد نیاز برای هر فعالیت، میزان منابع موجود و دردسترس در هرمقطع زمانی شامل:

 


 توسط واحد برنامه ریزی انجام خواهد شد.

  • نیروی انسانی

  • تجهیزات و ماشین آلات

  • مصالح و مواد اولیه

واحد برنامه ریزی در حقیقت پلی بین مدیریت پروژه و کارگاه میباشد و انتظارات مدیر پروژه را در قالب برنامه ه­ای مدون در اختیار کارگاه قرار میدهد تا مسیر حرکت  کارگاه روشن شود. در این بین و به فراخور نیاز وظیفه دریافت نقطه نظرات مدیر پروژه و سرپرست کارگاه و ایجاد هماهنگی بین آنها و یا حتی پیش بینی تشکیل جلسه مشترک به­ منظور برنامه ریزی و انجام اقدامات پیشگیرانه و یا اصلاحی جهت بروز حداقل انحراف از برنامه مدون را نیز دارا میباشد.

 

واحد کنترل پروژه

اصلی ترین هدف این واحد حفظ مسیر پروژه در سه حوزه زمان، هزینه و محدوده کار با رعایت کیفیت مطابق با استاندارد PMBOK  در حین اجرای پروژه میباشد. در واقع کنترل اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای پروژه ، به­ طوریکه بتوان با تشخیص علل و ارائه اقتصادی ترین گزینه ها، پروژه را به نزدیکترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود هدایت نماید.

 

واحد کنترل پروژه جهت نیل به این هدف روی عوامل زیر متمرکز میباشد:

  • تعیین وضعیت واقعی پروژه

  • مقایسه وضعیت واقعی با وضعیت برنامه ­ای (برنامه مصوب)

  • استخراج علل اصلی انحراف از حالت مورد انتظار و گزارش به مدیریت

  • پیش بینی مناسبترین تمهیدات جهت جبران انحراف و پیشنهاد آنها به مدیریت

  • اصلاح و به روز رسانی برنامه مدون پس از انتخاب بهترین گزینه های پیشنهادی

  • ثبت کلیه عوامل و مستندات موثر در بروز انحراف و بکارگیری آنها در گزارشات توجیهی تاخیرات