فارسی | English

کانه آرایی

 

واحدهای آزمایشگاه کانه‌آرایی شرکت صنعتی معدنی کیان معدن پارس با تکیه بر تجارب گسترده خود و بهره‌گیری از اساتید و مشاوران  برجسته و تجهیزات کامل آزمایشگاهی، در کنار ارتباط مستمر و تنگاتنگ با واحدهای مطالعات میکروسکوپی و شیمی مستقر در شرکت، امکان انجام این سطح از مطالعات را با دقت بالا و کمترین زمان ممکن مهیا می‌سازد.

برخی از خدمات ارائه شده در آزمایشگاه کانه‌آرایی این شرکت در ادامه ارائه شده است.

1- آماده‌سازی و خردایش

رديف

شرح نمونه

نام آزمون

نام تجهیز

1

نمونه‌های بزرگتر از 3 سانتیمتر

خردایش تا ابعاد کوچکتر از 3 سانتیمتر

سنگ‌شکن فکی

2

نمونه‌های کوچکتر از 3 سانتیمتر

خردایش تا ابعاد کوچکتر از 1 سانتیمتر

سنگ‌شکن فکی

3

نمونه‌های کوچکتر از 1 سانتیمتر

خردایش تا ابعاد کوچکتر از 2 میلیمتر

سنگ‌شکن مخروطی

4

نمونه‌های کوچکتر از 2 میلیمتر

خردایش تا ابعاد کوچکتر از 500 میکرون

پودرکن قائم

5

نمونه‌های کوچکتر از 2 میلیمتر

خردایش تا ابعاد کوچکتر از 150 میکرون

میکروسایزر

6

نمونه‌های کوچکتر از 2 میلیمتر

خردایش تا ابعاد کوچکتر از 500 میکرون

آسیای میله‌ای

7

نمونه‌های کوچکتر از 2 میلیمتر

خردایش تا ابعاد کوچکتر از 300 میکرون

آسیای میله‌ای

8

نمونه‌های کوچکتر از 2 میلیمتر

خردایش تا ابعاد کوچکتر از 150 میکرون

آسیای میله‌ای

9

نمونه‌های کوچکتر از 2 میلیمتر

خردایش تا ابعاد کوچکتر از 300 میکرون

آسیای گلوله‌ای

10

نمونه‌های کوچکتر از 2 میلیمتر

خردایش تا ابعاد کوچکتر از 150 میکرون

آسیای گلوله‌ای

11

نمونه‌های کوچکتر از 2 میلیمتر

خردایش تا ابعاد کوچکتر از 100 میکرون

آسیای گلوله‌ای

12

نمونه‌های کوچکتر از 2 میلیمتر

خردایش تا ابعاد کوچکتر از 75 میکرون

آسیای گلوله‌ای

13

نمونه‌های کوچکتر از 2 میلیمتر

خردایش تا ابعاد کوچکتر از 53 میکرون

آسیای گلوله‌ای

14

نمونه‌های کوچکتر از 2 میلیمتر

خردایش تا ابعاد کوچکتر از 38 میکرون

آسیای گلوله‌ای

15

نمونه‌های کوچکتر از 2 میلیمتر

خردایش تا ابعاد کوچکتر از 38 میکرون

آسیای گلوله‌ای

16

نمونه‌های کوچکتر از 3 میلیمتر

تقسیم نمونه و تهیه نمونه معرف

ریفل

 

2- طبقه‌بندی ابعادی

رديف

شرح نمونه

نام آزمون

نام تجهیز

1

نمونه‌های کوچکتر از 3 سانتیمتر

دانه‌بندی خشک

سرند

2

نمونه‌های کوچکتر از 3 سانتیمتر

دانه‌بندی تر

سرند

3

نمونه‌های کوچکتر از 25 میکرون

دانه­ بندی تر

پیپت اندرسون

4

نمونه‌های کوچکتر از 25 میکرون

دانه­ بندی تر

سانترفیوژ

5

نمونه‌های کوچکتر از 2 میلیمتر

طبقه‌بندی

کلاسیفایر

6

نمونه‌های کوچکتر از 1 میلیمتر

نرمه‌گیری

هیدروسیکلون

 

3 - سایر

رديف

شرح نمونه

نام آزمون

نام تجهیز

1

نمونه‌های کوچکتر از 2 میلیمتر

 تعیین زمان خردایش تر

آسیای گلوله‌ای

2

نمونه‌های کوچکتر از 2 میلیمتر

تعیین زمان خردایش تر

آسیای میله‌ای

3

نمونه‌های کوچکتر از 2 میلیمتر

تعیین زمان خردایش خشک

آسیای گلوله‌ای

4

نمونه‌های کوچکتر از 2 میلیمتر

تعیین زمان خردایش خشک

آسیای میله‌ای

5

نمونه‌های 5 تا 7 سانتیمتری

تعیین اندیس ضربه‌ای باند

دستگاه تعیین CBI

6

نمونه تا 3 سانتیمتر

تعیین چگالی ظاهری

استوانۀ مدرج

7

نمونه تا 100 میکرون

تعیین چگالی واقعی

پیکنومتر

 

4 - پرعیارسازی

رديف

شرح نمونه

نام آزمون

روش آزمون/ تجهیز

1

نمونه‌های کوچکتر از 1 میلیمتر

فلوتاسیون اولیه (رافر)

فلوتاسیون

2

نمونه‌های کوچکتر از 1 میلیمتر

فلوتاسیون رمق‌گیر (اسکاونجر)

فلوتاسیون

3

نمونه‌های کوچکتر از 1 میلیمتر

فلوتاسیون شستشو (کلینر)

فلوتاسیون

4

نمونه‌های کوچکتر از 2 میلیمتر

لیچینگ با همزن در دمای محیط

لیچینگ

5

نمونه‌های کوچکتر از 2 میلیمتر

لیچینگ بدون همزن در دمای محیط

لیچینگ

6

نمونه‌های کوچکتر از 2 میلیمتر

لیچینگ با همزن در دمای بالا

لیچینگ

7

نمونه‌های کوچکتر از 2 میلیمتر

لیچینگ بدون همزن در دمای بالا

لیچینگ

8

نمونه‌های کوچکتر از 2 میلیمتر

لیچینگ بطری غلتان

لیچینگ

9

نمونه‌های کوچکتر از 2 میلیمتر

جدایش مغناطیسی تر

درام مغناطیسی

10

نمونه‌های کوچکتر از 5 میلیمتر

جدایش مغناطیسی تر

سطوح شیبدار

11

نمونه‌های کوچکتر از 1 میلیمتر

جدایش مغناطیسی تر

دیویس تیوب

12

نمونه‌های کوچکتر از 1 میلیمتر

جدایش مغناطیسی خشک

جداکنندۀ مغناطیسی خشک

13

نمونه‌های 5/0 تا 5 میلیمتر

جدایش ثقلی

جیگ

14

نمونه‌های 2 تا 30 میلیمتر

جدایش ثقلی

استوانۀ ‌واسطه سنگین

15

نمونه‌های 38 میکرون تا 1 میلیمتر

جدایش ثقلی

مایع سنگین (برمو فرم)

16

نمونه‌های 38 میکرون تا 1 میلیمتر

جدایش ثقلی

مایع سنگین (محلول کلریسی)

17

نمونه‌های 38 میکرون تا 1 میلیمتر

جدایش ثقلی

مایع سنگین (دی‌یدومتان)

18

نمونه‌های بزرگتر از 1 میلیمتر

جدایش ثقلی

مایع سنگین (برمو فرم)

19

نمونه‌های بزرگتر از 1 میلیمتر

جدایش ثقلی

مایع سنگین (محلول کلریسی)

20

نمونه‌های بزرگتر از 1 میلیمتر

جدایش ثقلی

مایع سنگین (دی‌یدومتان)

21

نمونه‌های کوچکتر از  30 میلیمتر

جدایش ثقلی

مایع سنگین (کلرید روی)

 

5 - آبگیری و خشک کردن

رديف

شرح نمونه

نام آزمون

روش آزمون/ دستگاه

1

پالپ

فیلتراسیون

فیلتر فشاری

2

پالپ

فیلتراسیون

فیلتر مکشی

3

نمونه تا 30 درصد رطوبت

خشک کردن

آون

 

6 - انجام آزمایش‌های ته‌نشینی و فیلتراسیون

رديف

شرح نمونه

نام آزمون

روش آزمون/ دستگاه

1

پالپ

تعیین نرخ ته‌نشینی

مزور ته‌نشینی

2

پالپ

تعیین نرخ ته‌نشینی

مزور ته‌نشینی

3

پالپ

تعیین نرخ فیلتراسیون

فیلتراسیون

4

پالپ

تعیین نرخ آبکشی

آبکشی

 

7 - طراحی

رديف

شرح

1

طراحی مدار سنگ‌شکنی

2

طراحی مدار آسیاکنی

3

طراحی مدار فلوتاسیون

4

طراحی مدار ثقلی

5

طراحی مدار مغناطیسی

6

طراحی مدار لیچینگ

7

طراحی تیکنر

8

طراحی فیلتر

 

 

قیمت طلا