فارسی | English

مطالعات فنی و اقتصادی

 

واحد فنی – اقتصادی، از سال 1389 در کنار سایر واحدها، در راستای اهداف شرکت نقش فعال و مهمی را ایفا نموده است.

این بخش با به خدمت گرفتن کارشناسان خبره و با استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب ، قابلیت انجام بررسی های مالی پروژه های صنعتی و معدنی را با کیفیت قابل قبول داراست.

 

اهم فعالیتهای این واحد به شرح زیر است :

 

مطالعات بازار

برآورد مقادیر کار

برآورد هزینه های ثابت طرح

برآورد هزینه های تولید (بهره برداری)

برآورد حداقل سرمایه در گردش مورد نیاز

تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی

برآورد قيمت فروش

پیش بینی قیمت تمام شده محصول

پیش بینی حساب عملکرد و سود و زیان(Net Income Statement)

تهیه جدول جریان نقدینگی و جدول جریان نقدینگی تنزیل یافته

پيش بيني ترازنامه(Balance Sheet)

محاسبه نقطه سربسر        (BEP)

پیش بینی زمان برگشت سرمايه(PBP)

محاسبه شاخصهای مالی نظیر ارزش خالص فعلی، نرخ بازگشت، شاخص سود آوری        (NPV,IRR,PI)

محاسبه نسبتهای مالی و نسبتهای بازدهی     (Financial Ratios,Efficiency Ratios)

بررسی منابع تامین مالی و تاثیر آن در شاخصهای مالی

 

تحليل حساسيت طرح :

تحلیل حساسیت نسبت به هزینه ها 

تحلیل حساسیت نسبت به قیمت فروش