فارسی | English

کانی شناسی

 

آزمایشگاه کانی شناسی شرکت کیان معدن پارس عهده دار انجام مطالعات کانی شناسی مقدماتی و تفصیلی می باشد. این آزمایشگاه با بکار گیری اساتید مجرب کانی شناسی و همچنین در اختیار داشتن ابزار، تجهیزات پیشرفته و نرم افزارهای تخصصی نظیر Analsis  قادر به مطالعات کانی شناسی بوده و در واقع مطالعات این بخش مبنای کار آزمایشگاه و پایلوت فرآوری خواهد بود، بدین صورت که پس از انجام بررسیهای دقیق به منظور شناسایی ترکیب و بافت ماده معدنی و پس از تعیین ناخالصیهای همراه و همچنین وضعیت درگیری کانی یا کانه با ارزش با مواد باطله، روشهای مناسب فرآوری انتخاب و بهینه سازی می گردند.

این آزمایشگاه نه تنها خدمات تحقیقاتی مختلفی را با هدف برطرف نمودن مشکلات و نیازهای فرآوری مواد معدنی ارائه می نماید بلکه خدماتی به منظور بهینه سازی پروژه های اکتشافی و تحقیقاتی به زمین شناسان و مهندسین معدن کشور ارائه می نماید. مضاف بر این، مطالعات مواد اولیه کارخانجات سیمان و پوزلان، اکتشاف ذخیره مطالعات معادن شن و ماسه و تعیین شناسنامه برای آنها، مطالعه بر روی سنگ دانه های بتن و تعیین سلامت و عدم سلامت بتن در سازه های قدیمی از مهارت های دیگر این آزمایشگاه می باشد.

 

توانمنديها :

  • مطالعه مقدماتی و شناخت كاني هاي موجود در نمونه هاي معدني و تعيين بافت زمين شناسي آنها
  • تعيين درجه آزادي ، تعيين فاكتور شكل ذرات ، تعيين درصد كمي كاني ها
  • تهیه مقاطع نازک و صیقلی