فارسی | English

سایر

  • انجام مطالعات و آزمایش های مربوط به طراحی سیستم تصفیه پساب، جهت بهینه سازی مصرف آب در کارخانه فرآوری مواد معدنی (کارفرما : فرآوری کیان بروجن خرداد تا آذر93)
  • ........
  • ............
  • ................